دیشب بهمون خبر دادن که “حامی جو” برای حضور در جشنواره ی کارآفرینی پل که قرار هست خرداد ۹۴ در برلین آلمان برگزار بشه برگزیده شده. این خبر برای ما خیلی خوشحال کننده بود. گفتم بیام اینجا و این خوشحالی تیم حامی جو رو با شما هم تقسیم کنم.

آهای هنرمندا، آهای علاقه مندان به هنر، ما اومدیم که بترکونیم. این رو فقط ما نمیگیم. این رو داورای کنفرانس برلین هم تائید کردن ….

:)