یکی از حاشیه ی فین استارز مصاحبه ی شبکه خبری فناوری نوین با حامی جو بود.
ICTPRESS در جشنواره فین استارز از بنیانگذارهای حامی جو ویدئویی سه دقیقه ای گرفت که در ویدئو درباره مدل کار حامی جو و موفقیت های حامی جو گفتن.
میتونید ویدئو مورد نظر رو در willbeseen ببینید.
ادامه خبر هم در سایت خبری ICTPRESS بخونید.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید