دیروز رفته بودیم به جشن خانه سینما در زمینه فیلم کوتاه. مسعود حاتمی و محمد حدادی، مشاورین عزیز و نازنین حامی جو ما رو به دوستان و هنرمندان زیادی معرفی کردن. با هنرمندان درباره حامی جو و کراودفاندینگ حرف زدیم و اونها هم که اکثرشون در زمینه فیلم کوتاه فعال بودن،خیلی از کاری که حامی جو داره انجام میده استقبال کردن. :)

تو روزهای آینده خبرهای بیشتری رو از جشن دیروز براتون میذارم. :)