«کنفرانس امسال iBRIDGE تبدیل شده به پلی برای ارتباط بین حدود چهارصد شرکت فعال در صنعت IT و سرمایه گذاران خارجی.» مجری برنامه اقتصاد با من و تو، کنفرانس برلین رو اینطور معرفی کرد.
شیدا هوشمندی حامی جو رو در فهرست استارتاپ های موفق ایرانی قرار داد و برای مصاحبه به سراغ محمد نورسی اومد.
ویدئوی این گزارش و مصاحبه رو حتما ببینید.

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید