آخرین رویداد همفکر در شرکت مپس برگزار شد. حامی جو در این رویداد از ایده جدیدی برای شناساندن کراودفاندینگ و سرمایه گذاری جمعی استفاده کرد. به این طریق که برگه های مشارکتی با ارزش ۱۰۰۰, ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی به شرکت کنندگان داده شد. آنها می‌توانستند با این کارت ها، از خوراکی ها استفاده کنند یا در یکی از پروژه های حامی جو مشارکت داشته باشند. این کار برای انها هزینه ای نداشت و فقط راهی بود که شرکت کنندگان را با کراودفاندینگ آشنا کنیم.

در این رویداد، دوستانی بودند که با مهربانی کارت های خود را برای حمایت در پروژه های حامی جو خرج کردند. ما هم قول دادیم از طرف آنها در پروژه ها مشارکت کنیم. خبر خوب که حامی جو به قول خود عمل کرد و این مشارکت ها به پروژه ها واریز شدند.

 

بامارو ، حامی معنوی جدید حامی جو

در رویداد همفکر که استارتاپ ها حضور دارند، دو تا از برادران استارتاگی که صاحب استارت اپ باما رو هستند، برای همکاری با حامی جو ابراز تمایل کردند. علی و محمد شاهبندی، موسسان بامارو قرار است که از طریق طرحی مشترک، با حامی جو همکاری داشته باشند. امیدواریم که این همکاری ها در بین استارتاپ ها بیشتر شود.

 به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید