حامی جو جاییه که به تو اجازه و شهامت میده تا ایده هات رو به واقعیت تبدیل کنی،در حامی جو ما بستری رو فراهم کردیم که بتونی ایده هات را با مردم به اشتراک بزاری و با کمک و حمایت اونا بتونی سرمایه مورد نیاز خودت رو به دست بیاری و ایده ات رو همونطور که میخوای و با نظر خودت به واقعیت تبدیل کنی، چون حامی جو سایتی برای تخریب دیوار اعمال نظر سرمایه گذار در ایده توست. پس اجازه نده ایده هات در حد ایده باقی بمونن و به واقعیت تبدیل نشن !

با حامی جو همراه باش