ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران) سه جایزه با عناوین بهترین دستاورد فنی، بهترین فیلم تجربی و بهترین فیلم داستانی را به ترتیب به کارگردانان پوریا کاکاوند برای فیلم کوتاه “روشویی”، مسعود حاتمی برای فیلم کوتاه “تنازع” و داوود رحمانی و سعید ولی زاده برای فیلم کوتاه “سه سال و سه ماه و دو روز” اهدا کرد.