تیم حامی جو در کنار دوستان و همراهان مپس، میراث و ساتراتک هرساله سال نو را جشن می گیرند، ولی امسال کمی هیجان و جذابیت این جشن با حضور دوستان و همراهان حامی جو بیشتر شد.

ما در این جشن از هنرمندان حامی جو دعوت کرده بودیم، بعضی از دوستان به دلیل سفر و مشغله کاری نتوانستن بیایند، اما عزیزانی با حضور گرمشون حامی جو و گروه مپس را بسیار خوشحال کردند.

آقای مصطفی آل احمد از حامیان معنوی حامی جو با حضور دلگرم کنندشون با دیگر ثابت کردند که همیشه در کنار حامی جو هستند، از حضورشون واقعا ممنونیم که بار دیگر در کنار حامی جو بودند.