پریسا گرگین، کارگردان مستند جابجایی یا نابجایی مصاحبه ای داشته با خبرگزاری مهر که میتونین از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

خبرگزاری مهر

بخشی از این مصاحبه:

پریسا گرگین مستندساز درباره ساخت فیلم مستند «جابجایی یا ناجابجایی» به خبرنگار مهر گفت: دلایل ترک وطن و زیر پاگذاشتن همه وابستگی های عاطفی در جریان مهاجرت، همیشه برای من مساله بوده و یکی از دلایل ساخت مستند «جابجایی یا ناجابجایی» نیز پاسخ دادن به پرسش هایی از این دست است.

در راستای حمایت دسته جمعی از تولید مستند «جابجایی یا ناجابجایی» سینماگرانی چون نگار جواهریان، رامبد جوان، مرتضی فرشباف، مجید مطلبی، امیر عزیزی، رویا جاویدنیا، نوید دانش، مجید اسلامی، از ساخته شدن این فیلم مستند حمایت مالی کرده اند.