روز دوشنبه،۲۷ اردیبهشت در جشن سینمای جوان از هفت فیلم ساز که پرافتخارترین حضور ملی و بین‌المللی را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند، تقدیر می شود.

۱۳۲۳۹۳۷۰_۱۲۰۳۱۹۸۵۴۹۶۹۱۴۲۵_۴۷۶۸۳۶۱۴۳۱۴۴۵۳۴۰۶۱۶_n

یوسف کارگر کارگردان فیلم کوتاه “آغی”، رضا فهیمی کارگردان فیلم کوتاه “کودکان ابری”، کریم لک‌زاده کارگردان فیلم کوتاه “قمارباز”، شهریار پورسیدیان کارگردان فیلم کوتاه “رویای سرخ”، امیر مسعود سهیلی کارگردان فیلم کوتاه “چشم آبی”، مسعود حاتمی کارگردان فیلم کوتاه “تنازع” که از حامیان معنوی حامی جو هستند و مهدی فرد قادری کارگردان فیلم کوتاه “ماجرای یک شب بارانی”فیلم سازانی هستند که در این جشن مورد تقدیر قرار می گیرند.