ترسیدن یه عکس العمل معمولیه وقتی ما می خوایم کار غیر معمولی را انجام بدیم. خیلی از آدمها هستن وقتی می ترسن کنار میکشن و کوتاه میان و می گن نه! ولی یادشون میره اگر با ترس هایی که دارن روبرو نشن همون جایی که هستن می مونن و همین ترس ها هستن که بیشتر مواقع جلوی رشد و پیشرفتشون رو می گیرن. با ترس هاتون روبرو شین تا رشد کنین و متفاوت باشین.