نگار مسعودی عزیز خبر داد که تصویربرداری مستند آتیسم تموم شده و از اوّل مرداد کار تدوین فیلم توسط همیلا مویّد آغاز میشه. همچنین تا اوّل مهر ماه کار تدوین و صداگذاری و رنگ تموم میشه و مستند برای جشنواره سینما حقیقت ارسال میشه.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید

 

hamijoo-اتیسم-نگارمسعودی-همیلاموید-تدوینگر

حامی جو برای نگار عزیز و همه حامیاشون آرزوی موفقیت میکنه.:)

hamijoo--حمی-جو.-اتیسم-نگارمسعودی-همیلاموید-تدوینگر