تا خطر دفع بشه، درسته که کارشون خیلی با ارزشه ولی همه ماها در قبال همدیگه یک مسئولیتی داریم، فقط نباید جون آدمها در خطر باشه تا کاری بکنیم یا حرفه ای داشته باشیم تا بهشون سودی برسونیم.

حلال احمر حامی جون و زندگی مردم هست و هرجایی که زندگی شخصی در خطر باشه با تمام وجود تلاششون رو می کنن حامی جو می خواد این فرهنگ رو بین مردم جا بیاندازه که شما توی هر جایگاه یا حرفه ای هستین می تونید مهم و موثر باشید و حامی افرادی باشید که می تونن ارزشی رو ایجاد کنن تا مسیر زندگی ما یکم صاف تر بشه.