چند روز پیش بود که باهامون تماس گرفتن و گفتن که یه خانم خبرنگار ایتالیایی می خواد با حامی جو مصاحبه کنه. دیروز خانم Carmela Giglio اومد اینجا و با بچه های تیم حامی جو حرف زد. خانم خبرنگار خیلی خنده رو بود و برخورد خیلی دوستانه ای داشت. جوون بودن اعضای تیم شگفت زده ش کرده بود و از اینکه این همه انرژی و علاقه به کار رو بین بچه ها می دید ذوق زده شده بود.

وقتی صحبت هامون با خانم Carmela تموم شد، یه عکس یادگاری با حضور ایشون و تیم حامی جو گرفتیم و باهاشون خداحافظی کردیم. امیدوارم میزبان های خوبی بوده باشیم. :)