در جلسه کوتاهی میزبان خانم شمس آبادی بودیم که در حال حاضر دارن کار تئاتر کودک انجام میدن. ایشون به اینجا اومدن تا برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز تئاترشون با وبسایت حامی جو همکاری کنن.

براشون آرزوی موفقیت داریم.