دیروز آقای افشین عزیزی مهمون حامی جو بودن. آقای عزیزی یکی از دوستانی هستن که توسط مهرداد اسکویی عزیز به ما معرفی شدن. ایشون بسیار خوش برخورد بودن و ایده های خوبشون رو با روی خوش در اختیارمون گذاشتن. و البته اینکه محبت کردن و پذیرفتن که به عنوان مشاور بخش موسیقی در کنار حامی جو باشن.

ممنون آقای عزیزی و ممنون آقای اسکویی :)