در میان دغدغه های این روزها، من انسانی را میشناسم که افکار، جسم و روحش را به تلاطم وامیدارد صدایش می لرزد، بغض می کند ، اشک از چشمانش سرازیر می شود و یک آن لبخند می زند، عصبانی می شود، می ترسد، تا بتواند تو را تحت تاثیر قرار دهد تا تو را با حقیقت آشنا و یا یک دل سیر به خنده وا دارد .او با تو کاری میکند که ساعت ها در بند نقشی باشی که فرسنگ ها با شخصیتش فاصله دارد . امروز رضا مارمولک و روسری آبی است و فردا بادیگارد و همای بهمن!

بازیگر نقش های خاطره انگیز امروز و فردای ما ، روزت مبارک .