میثم آزاد داره خیلی پر انرژی کار می کنه. پاداش ها، عکس ها و ترک های آلبومش رو مشخص کرده. جدیدا آهنگ “زمستون” افشین مقدم رو بازخوانی کرده که انصافا خیلی خوب شده. با هم یک دقیقه از این بازخوانی رو می شنویم: