امروز با آقای علی فیاض بخش و خانم صارمی آشنا شدیم که از شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا اومده بودن. خانم صارمی خیلی خونگرم و صمیمی بودن و با بچه های مپس (شرکتی که پشتیبان حامی جو و چند شرکت دیگه هست) گپ زدن. خیلی ساده و دوستانه باهاشون صحبت کردیم و از تجربه کار توی حامی جو گفتیم و درباره کارآفرینی حرف زدیم. وقت رفتن هم یه عکس یادگاری باهاشون گرفتیم. :)