اولین پروژه ای که برای جذب سرمایه، در حامی جو تعریف شد رو یادتون میاد؟ مستند “رویاهای دم صبح”.

این مستند به کارگرانی مهرداد اسکوئی (مشاور و حامی معنوی حامی جو) فروردین ۱۳۹۴ در حامی جو منتشر شد و  موفق به جذب سرمایه ۱۰۱۵۵۰۰۰۰ ریالی شد.

مستند “رویاهای دم صبح” در نهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت حضور داره و ۲۵ آذر ماه در سینما فلسطین، ساعت ۱۶ اکران میشه.

برای استاد مهرداد اسکوئی که همیشه همراه حامی جو بودن آرزوی موفقیت می کنیم

آنونس “رویاهای دم صبح”