این روزها برای پروژه های حامی جو اتّفاقای خوبی میفته که برای ما خیلی جالب و هیجان انگیزه. کسایی که پروژه های خودشون رو قبلا در حامی جو تعریف کردن از پروژ های جدید حامی جو حمایت می کنن. خانم مینا کشاورز عزیز که خودشون پروژه ی موفّق ” آیا او در این مبارزه پیروز می شود “ رو در حامی جو تعریف کرده بودن از پروژه ی” اُتیسم” ” نگار مسعودی” عزیز حمایت کردن و این موضوع نشون میده که هنرمندان به کار هم توجّه می کنن و برای کار همدیگه ارزش قائلن.