باز هم موفقیتی دیگر در حامی جو. پروژه ی ” اُتیسم” نگار مسعودی عزیز که در سه روز اول گل کاشت و تونست در این سه روز ۳۰% از سرمایه ی مورد نیازش رو جذب کنه دیروز تونست  ۱۰۰% سرمایه ی خودش رو با اینکه هنوز ۲۲ روز مانده بود به پایان مهلت پروژه جذب کنه،که این برای ما و نگار عزیز باعث خوشحالیه. امیدواریم این پروژه در ۲۱ روز باقیمانده بتونه بالای ۱۰۰% جذب سرمایه کنه. این پروژه ها ما رو امیدوار تر می کنه، هم مهر تصدیقیه به کار حامی جو.