امروز با سرپرست گروه موسیقی حال همراه بودیم. محمد فکری به نمایندگی از گروه اینجا بود و با حامی جو مذاکراتی رو برای همکاری های بعدی انجام داد.

چیزی که توی این جلسه توجه من رو به خودش جلب کرد، ارزشی بود که اعضای گروه برای مخاطبان و دوستدارانشون قائل بودن. محمد فکری در طول جلسه چندین بار با ذکر نام از هوادارنشون حرف زد و ازشون با احترام ویژه ای یاد کرد.

گروه حال در کمتر از یک سال گذشته، یعنی مرداد ۹۳ شکل گرفت و «تابستان» اولین قطعه ای بود که توسط این گروه منتشر شد. تا به حال چهار قطعه به نام های «تابستان»، «خاطرات پراکنده»، «سراب» و «یک اتفاق خوب» از حال منتشر شده که بهتون پیشنهاد می کنم به وبسایت این گروه سر بزنید و این قطعات رو بشنوید.

با حامی جو با حال باشید. :)