پروژه در جستجوی فریده، مستندی به کارگردانی کوروش عطایی و آزاده موسوی، که برای جذب سرمایه از طریق هوادارانش فقط چهل روز فرصت داشت، امروز در حالی که هنوز برای جذب سرمایه چند ساعتی زمان داره، موفق شده ۹۲ درصد از سرمایه مورد نیازش رو تأمین کنه.

امیدواریم که آقای عطایی و خانم موسوی در ساخت این مستند موفق باشند. :)