برای همگانی کردن ایده، به ویژه در حوزه هنر و فرهنگ، علاوه بر ذوق و شوق باید بستری را یافت که در دوران ارتباطات، بیشترین و هدفمندترین روابط عمومی را داشته باشد و تاثیر شگرفی را بر جامعه ی هدف بگذارد. چاره ایی نیست در این دور و زمان برای رساندن پیام خود به مخاطبان از روشهای نو که مختص همین زمانه است بهره برد.

از توانایی دنیای  ارتباطات در شبکه های اجتماعی اینست که امروزه  توانسته همچون یک نهاد افکارسنج عمل کند و در آنِ واحد بتواند قشر وسیعی از مخاطبین را درگیر یک موضوعی کند و ذائقه و گرایش مردم را نسبت به همان موضوع در کمترین زمان ممکن بسنجد. این امر برای صاحبان پروژه که قصدشان به اشتراک گذاری ایده ی  خود در  شبکه های اجتماعی هستند بهترین چراغ راه خواهد بود تا بتوانند با هدفمندی، ایده ای را انتخاب کنند که مخاطب بیشتری به آن گرایش دارد.

ارتباطات همواره به ‌عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم برای بشر محسوب شده است و امروز در عصر ارتباطات و در دورانی قرار داریم که قدرت در دست جوامعی است که از نیرومندترین شبکه‌های ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انکارناپذیرتمدن کنون جهانی است. امروزه در عصر ارتباطات اگرچه اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز بشر ارتباطات است، اما به جرات می توان گفت ارتباطات یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی ، شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر نیز به شمار می آید.

روابط عمومی نوین، فراز و نشیب‌های فراوان آن و نیز ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده که می‌باید و می‌تواند در خور شأن و منزلت انسان امروز، طراحی و تدبیر شود به مثابه آیینه‌ی تمام ‌نمای انتظارات و مطالبات برحق جوامع انسانی، از سازمان‌ها و نهادهایی است که برای خدمت به آن‌ها، تکوین و سامان یافته‌اند. روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، اصلی ترین حلقه ارتباط بین صاحبان پروژه و مردم، به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان توانایی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش هنر و فرهنگ اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.