پروژه “اتیسم” نگار مسعودی عزیز این روزها از پروژه های محبوب و پر حمایت حامی جو بوده ،ولی هنوز به طور کامل جذب سرمایه خودش رو انجام نداده . برای تکمیل باقی مانده هزینه مورد نیاز برای ساخت این مستند لطفا به لینک زیر برید و از خانم مسعودی حمایت کنید . حمایت از این پروژه یعنی حمایت از اتیسم .

http://goo.gl/G7ywDi

حامی جو ،حامی ایده های تو

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید