فیلمبرداری آخرین مرحله « آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟ » پایان تابستان امسال در شهرستان میناب و با تصمیم نهایی دادگاه و شهرداری در خصوص وضعیت بازار به اتمام می رسد و اولین مراحل تدوین فیلم در پاییز امسال در فرانسه شروع می شود.

برای حمایت از این پروژه به این صفحه بروید.