سرمایه جمع آوری شده برای پروژه «آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟» به نود درصد رسید. برای حمایت از این پروژه هنوز یک روز دیگه فرصت دارید.

برای خانم مینا کشاورز آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم سرمایه مورد نیازشون به طور کامل تأمین بشه. :)

دوستانی که دلشون میخواد توی این پروژه که درباره کار زنان هست سهیم بشن میتونن از طریق این صفحه اقدام به حمایت کنن.