گفته بودم که مستند جابجایی یا نابجایی به کارگردانی پریسا گرگین حامیان سرشناس زیادی داشته. یکی از اون حامیان، آزاد جعفریان، نویسنده، تدوینگر و کارگردان هست. حتما فیلم درباره الی رو به خاطر میارین. داستان این فیلم بر اساس طرحی با همکاری آزاد جعفریان نوشته شده بود.

آزاد جعفریان

آزاد جعفریان عزیز از همون اوایل شروع به کار حامی جو با ما آشنایی داشت. اسفند ماه سال گذشته بود که آزاد به همراه علی منصور عزیز برای همفکری با ما به اینجا اومدن و ایده های خوبی بهمون دادن.

تو روزهای آینده باز هم از حامیان جابجایی یا نابجایی براتون خواهم گفت.

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید